Xian Ni (Renegade Immortal) ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน ซับไทย EP 1-12

หวางหลิง เป็นเด็กที่ฉลาดมากและมีพ่อแม่ที่รัก แม้ว่าเขาและพ่อแม่ของเขาจะถูกญาติคนอื่นๆ รังเกียจ แต่พ่อแม่ของเขาก็ยังหวังไว้สูงเสมอว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ วันหนึ่ง หวางหลิง ได้รับโอกาสเดินบนเส้นทางแห่งความเป็นอมตะ Xian Ni (Renegade Immortal) ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน แต่พบว่าเขามีความสามารถเพียงปานกลางเท่านั้น ชม หวางหลิง ในขณะที่เขาหลุดพ้นจากการขาดความสามารถและเดินบนเส้นทางสู่การเป็นอมตะที่แท้จริง!

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 1

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 2

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 3

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 4

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 5

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 6

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 7

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 8

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 9

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 10

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 11

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 12

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 13

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 14

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 15

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 16

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 17