World Trigger 3 เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค 3 ซับไทย ตอนที่ 1-14 (จบ)

World Trigger 3 เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค 3 ซับไทย

เรื่องย่อ World Trigger 3 เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค 3 ซับไทย

           ในจังหวัดมิคาโดะที่มีประชากร 28,000 คน ประตูของโลกต่างมิติหรือ “เกท” ได้เปิดขึ้น สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า “เนเบอร์” ได้ปรากฏตัวออกมาจากเกท ทั่วเมืองตกอยู่ในความหวาดหวั่นเพราะไม่มีอาวุธใดๆบนโลกที่จัดการกับพวกมันได้ แต่ก็มีการปรากฏตัวของกลุ่มบุคคลลึกลับที่เข้าต่อสู้กับเหล่าเนเบอร์ คือ กองกำลังป้องกันพรมแดนโลกหรือ “บอเดอร์” ซึ่งได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ป้องกันเนเบอร์ และได้สร้างฐานทัพขึ้นเพื่อต่อต้านเนเบอร์ สี่ปีต่อมาหลังจากที่เกทเปิดเป็นครั้งแรก

เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค3 ซับไทย ตอนที่ 1

เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค3 ซับไทย ตอนที่ 2

เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค3 ซับไทย ตอนที่ 3

เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค3 ซับไทย ตอนที่ 4

เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค3 ซับไทย ตอนที่ 5

เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค3 ซับไทย ตอนที่ 6

เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค3 ซับไทย ตอนที่ 7

เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค3 ซับไทย ตอนที่ 8

เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค3 ซับไทย ตอนที่ 9

เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค3 ซับไทย ตอนที่ 10

เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค3 ซับไทย ตอนที่ 11

เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค3 ซับไทย ตอนที่ 12

เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค3 ซับไทย ตอนที่ 13

เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค3 ซับไทย ตอนที่ 14 (จบ)