The Legend of Skylord เสินอู่เทียนจุน ซับไทย ตอนที่ 1-15

The Legend of Skylord เสินอู่เทียนจุน ซับไทย

เรื่องย่อ The Legend of Skylord เสินอู่เทียนจุน ซับไทย

               ข้ามาจากคัคนางค์อันว่างเปล่า ยกมือขึ้น เหล่าฟ้าถล่มทลาย พลิกมือลง ปรโลกดับสูญมลาย อนิเมะแนะนำ ข้าเป็นมาร เป็นเทพ เป็นเซียน เป็นมนุษย์ ข้าคือเซียวเฉิน และเป็นสรรพสิ่ง ทั้งยังเป็นผู้ชี้ชะตาโลกนี้ เรื่องราวจะเกิดขึ้นในภายหลัง ได้เปลี่ยนโลกให้กลายเป็นดินแดนที่ไม่มีมนุษย์ผู้ถูกเฆี่ยนตี ผู้ครอบครองโลกอาศัยอยู่เหมือนบรรพบุรุษ ถูกจับเป็นทาสโดยขุนนางสวรรค์ เมื่อญาติของเธอต่อต้านเจ้านายของพวกเขาที่มา เครดิต Tvseriesclub​

The Legend of Skylord เสินอู่เทียนจุน ซับไทย ตอนที่ 1

The Legend of Skylord เสินอู่เทียนจุน ซับไทย ตอนที่ 2

The Legend of Skylord เสินอู่เทียนจุน ซับไทย ตอนที่ 3

The Legend of Skylord เสินอู่เทียนจุน ซับไทย ตอนที่ 4

The Legend of Skylord เสินอู่เทียนจุน ซับไทย ตอนที่ 5

The Legend of Skylord เสินอู่เทียนจุน ซับไทย ตอนที่ 6

The Legend of Skylord เสินอู่เทียนจุน ซับไทย ตอนที่ 7

The Legend of Skylord เสินอู่เทียนจุน ซับไทย ตอนที่ 8

The Legend of Skylord เสินอู่เทียนจุน ซับไทย ตอนที่ 9

The Legend of Skylord เสินอู่เทียนจุน ซับไทย ตอนที่ 10

The Legend of Skylord เสินอู่เทียนจุน ซับไทย ตอนที่ 11

The Legend of Skylord เสินอู่เทียนจุน ซับไทย ตอนที่ 12

The Legend of Skylord เสินอู่เทียนจุน ซับไทย ตอนที่ 13

The Legend of Skylord เสินอู่เทียนจุน ซับไทย ตอนที่ 14

The Legend of Skylord เสินอู่เทียนจุน ซับไทย ตอนที่ 15