Niehime to Kemono no Ou เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 1-23

Niehime to Kemono no Ou เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย

Niehime to Kemono no Ou เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย

Niehime to Kemono no Ou เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย สาวน้อยซาริฟีผู้ซึ่งถูกส่งมอบเป็นเครื่องสังเวยลำดับที่ 99 แก่ราชาแห่งเผ่าพันธุ์ประหลาด เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร เธอได้ยอมรับต่อชะตากรรมของตัวเอง และมุ่งหน้าไปยังพิธีเซ่นสังเวย และที่นั่นก็ทำให้เธอได้รับรู้คงความจริงของราชาเลออนฮาร์ทผู้ซึ่งไม่มีใครกล้าเข้าใกล้และเป็นที่หวาดกลัว
เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 1

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 2

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 3

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 4

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 5

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 6

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 7

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 8

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 9

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 10

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 11

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 12

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 13

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 14

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 15

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 16

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 17

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 18

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 19

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 20

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 21

เจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูร ซับไทย ตอนที่ 22