Mashiro no Oto พิศุทธ์เสียงสำเนียงสวรรค์ ซับไทย ตอนที่ 1-10

Mashiro no Oto พิศุทธ์เสียงสำเนียงสวรรค์ ซับไทย

เรื่องย่อ Mashiro no Oto พิศุทธ์เสียงสำเนียงสวรรค์  

          ซาวามูระ เซ็ตสึ นักดนตรีซึงารุชามิเซ็ง สะพายซึงารุชามิเซ็งจากอาโมโมริสู่โตเกียวเพียงลำพัง เซ็ตสึซึ่งสูญเสียคุณตาผู้เป็นเหมือนอาจารย์ทำให้ไม่พบเสียงที่ตนเองควรบรรเลง ทว่าบัดนี้เขาได้ออกเดินทางพบผู้คนมากมายเพื่อตามหาเสียงในวิถีแห่งตน

Mashiro no Oto พิศุทธ์เสียงสำเนียงสวรรค์ ซับไทย ตอนที่ 1

Mashiro no Oto พิศุทธ์เสียงสำเนียงสวรรค์ ซับไทย ตอนที่ 2

Mashiro no Oto พิศุทธ์เสียงสำเนียงสวรรค์ ซับไทย ตอนที่ 3

Mashiro no Oto พิศุทธ์เสียงสำเนียงสวรรค์ ซับไทย ตอนที่ 4

Mashiro no Oto พิศุทธ์เสียงสำเนียงสวรรค์ ซับไทย ตอนที่ 5

Mashiro no Oto พิศุทธ์เสียงสำเนียงสวรรค์ ซับไทย ตอนที่ 6

Mashiro no Oto พิศุทธ์เสียงสำเนียงสวรรค์ ซับไทย ตอนที่ 7

Mashiro no Oto พิศุทธ์เสียงสำเนียงสวรรค์ ซับไทย ตอนที่ 8

Mashiro no Oto พิศุทธ์เสียงสำเนียงสวรรค์ ซับไทย ตอนที่ 9

Mashiro no Oto พิศุทธ์เสียงสำเนียงสวรรค์ ซับไทย ตอนที่ 10