Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 1-15

Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย

เรื่องย่อ Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย

          ในยุคอู่โจว บูเช็กเทียนได้ส่งเสริมให้มีระบบการสอบคัดเลือกขุนนางแต่ดันไปขัดขวางผลประโยชน์ของขุนนางหัวโบราณอย่างรุนแรง พวกเขาจึงเตรียมการขัดขวางไม่ให้บูเช็กเทียนขึ้นครองบัลลังก์ แล้วเรื่องราวก็เกิดขึ้นต่อจากนี้

          ตัวเอกเผยคุนมาถึงเมืองเทพเจ้าลั่วหยางและต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในแผนการของชิงชุนเต่า แต่ในที่สุดแผนการใหญ่ครั้งนี้ก็พังทลายลงด้วยความผิดพลาด

Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 1

Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 2

Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 3

Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 4

Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 5

Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 6

Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 7

Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 8

Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 9

Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 10

Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 11

Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 12

Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 13

Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 14