Lian Qi Shi Wan Nian (100.000 Years of Refining Qi) ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 1-64

Lian Qi Shi Wan Nian (100.000 Years of Refining Qi) ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย

Lian Qi Shi Wan Nian

Lian Qi Shi Wan Nian (100.000 Years of Refining Qi) ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย เมื่อ1แสนปีก่อน นิกายเทียนหลานครอบครองโลกแห่งการบ่มเพาะ และสาวกทุกคนของเผ่านั้นภูมิใจและอยู่ยงคงกระพัน มีเพียง ซูหยาง ศิษย์ของผู้ก่อตั้งนิกายซึ่งอยู่ในขั้นปรับแต่งความคิด เพื่อทะลวงผ่านและขึ้นไปให้เร็วที่สุด ซูหยาง เข้าสู่ความสันโดษเป็นเวลาหนึ่งหมื่นปี เมื่อเขาออกมาจากความสันโดษ โลกแห่งการฝึกฝนได้ลดลงแล้ว และมีเพียงสาวกของ นิกายเทียนหลาน เพียงสามหรือห้าคนเท่านั้นที่ยังคงอยู่ เมื่อเห็นว่านิกายกำลังจะถูกทำลาย ซูหยาง จึงขับไล่ศัตรูที่ทรงพลังและสาบานว่าจะนำ นิกายเทียนหลาน กลับสู่จุดสูงสุด ในขณะที่สำนักพัฒนาขึ้น ความจริงเกี่ยวกับการเพาะปลูกของ ซูหยาง ก็ถูกเปิดเผยทีละขั้นตอน และความลี้ลับที่ข้ามสามแดนของมนุษย์ ปีศาจ และอมตะก็ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน เขาจะกลายเป็นเทพที่มีใจเดียวหรือปีศาจที่มีใจเดียว

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 1

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 2

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 3

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 4

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 5

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 6

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 7

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 8

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 9

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 10

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 11

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 12

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 13

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 14

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 15

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 16

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 17

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 18

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 19

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 20

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 21

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 22

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 23

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 24

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 25

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 26

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 27

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 28

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 29

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 30

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 31

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 32

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 33

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 34

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 35

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 36

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 37

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 38

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 39

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 40

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 41

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 42

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 43

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 44

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 45

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 46

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 47

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 48

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 49

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 50

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 51

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 52

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 53

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 54

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 55

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 56

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 57

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 58

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 59

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 60

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 61

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 62

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 63