Hitori no Shita The Outcast ภาค 3 ตอนที่ 1-8 ซับไทย จบแล้ว

Hitori no Shita The Outcast ภาค 3

เรื่องย่อ Hitori no Shita The Outcast ภาค 3

           Zhang Chulan ถูกผีดิบทำร้ายที่ป่าช้า เขาได้มานะช่วยเพศหญิงผมดำที่เจอ Hitori no Shita จนกระทั่งเขาได้เจอคุณอีกรอบในมหาวิทยาลัยแล้วก็โชคชะตาที่มาพันพัวกับบุคคลผู้มีพลังพิเศษ

Hitori no Shita The Outcast ภาค3 ตอนที่ 1

Hitori no Shita The Outcast ภาค3 ตอนที่ 2

Hitori no Shita The Outcast ภาค3 ตอนที่ 3

Hitori no Shita The Outcast ภาค3 ตอนที่ 4

Hitori no Shita The Outcast ภาค3 ตอนที่ 5

Hitori no Shita The Outcast ภาค3 ตอนที่ 6

Hitori no Shita The Outcast ภาค3 ตอนที่ 7

Hitori no Shita The Outcast ภาค3 ตอนที่ 8