Fengzi Wuyu Xian Luo Pian จิตวิญญาณแห่งสายลม ซับไทย ตอนที่ 1-9

Fengzi Wuyu Xian Luo Pian จิตวิญญาณแห่งสายลม

Fengzi Wuyu Xian Luo Pian จิตวิญญาณแห่งสายลม

หลานซือลั่วเด็กหนุ่มจากหุบเขาที่เต็มไปด้วยปณิธานอันสูงส่ง เสี่ยวเฉ่าที่แสนฉลาดปราดเปรื่อง จื่ออวี้เด็กสาวรูปโฉมงดงาม เฟิงเอ๋อร์นางแมวป่าแสนน่ารัก โจวกงจิ่นผู้ควบคุมความลึกลับ มารวมตัวกันพร้อมหน้าที่หางโจว ร่วมบรรเลงปฐมบทของตำนานทวีปแห่งสายลม ขอต้อนรับเข้าสู่โลกของเรื่องราวแห่งสายลม

Fengzi Wuyu Xian Luo Pian จิตวิญญาณแห่งสายลม ซับไทย ตอนที่ 1

Fengzi Wuyu Xian Luo Pian จิตวิญญาณแห่งสายลม ซับไทย ตอนที่ 2

Fengzi Wuyu Xian Luo Pian จิตวิญญาณแห่งสายลม ซับไทย ตอนที่ 3

Fengzi Wuyu Xian Luo Pian จิตวิญญาณแห่งสายลม ซับไทย ตอนที่ 4

Fengzi Wuyu Xian Luo Pian จิตวิญญาณแห่งสายลม ซับไทย ตอนที่ 5

Fengzi Wuyu Xian Luo Pian จิตวิญญาณแห่งสายลม ซับไทย ตอนที่ 6

Fengzi Wuyu Xian Luo Pian จิตวิญญาณแห่งสายลม ซับไทย ตอนที่ 7

Fengzi Wuyu Xian Luo Pian จิตวิญญาณแห่งสายลม ซับไทย ตอนที่ 8