Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ซับไทย

ในทวีปยาโบราณ มีเผ่าพันธุ์นับพันและนักเล่นแร่แปรธาตุเป็นที่เคารพนับถือ เทพเจ้านักเล่นแร่แปรธาตุหยินและหยาง ซูเป่ยหวง ใช้ความพยายามทั้งหมดของเขาในการปรับแต่งน้ำอมฤตศักดิ์สิทธิ์ แต่ถูกวางแผนด้วยความงาม ผสมผสานกับน้ำอมฤตและซ่อนไว้เพื่อ หนึ่งร้อยปี หนึ่งร้อยปีต่อมา ลูกหลานของเขา ซูเป่ยเทียน รู้สึกอับอายแต่ยังคงต่อต้านอย่างเหนียวแน่น เขาได้รับมรดกของเทพเจ้าแห่งการเล่นแร่แปรธาตุ โดยไม่คาดคิด และกลับมาพร้อมกับพลังที่ครอบงำ! ปลุกพลังศิลปะการต่อสู้คู่แห่งน้ำแข็งและไฟ ฝึกฝนการเล่นแร่แปรธาตุอีกครั้ง Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ และกลายเป็นฮีโร่หนุ่ม ขณะที่ความจริงเบื้องหลังการหายตัวไปของแม่เธอกำลังถูกสอบสวน แผนการสมรู้ร่วมคิดก็ค่อยๆ ปรากฏออกมา มาดูซูเป่ยเทียนผ่านความยากลำบากมากมาย สำรวจความสุดขั้วของศิลปะการต่อสู้ และกลายเป็นปรมาจารย์แห่งการเล่นแร่แปรธาตุ!

ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ซับไทย ตอนที่ 1

ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ซับไทย ตอนที่ 2

ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ซับไทย ตอนที่ 3

ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ซับไทย ตอนที่ 4

ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ซับไทย ตอนที่ 5

ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ซับไทย ตอนที่ 6

ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ซับไทย ตอนที่ 7

ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ซับไทย ตอนที่ 8

ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ซับไทย ตอนที่ 9

ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ซับไทย ตอนที่ 10

ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ซับไทย ตอนที่ 11

ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ซับไทย ตอนที่ 12

ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ซับไทย ตอนที่ 13

ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ซับไทย ตอนที่ 14

ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ซับไทย ตอนที่ 15

ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ซับไทย ตอนที่ 16

ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ซับไทย ตอนที่ 17

ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ซับไทย ตอนที่ 18

ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ซับไทย ตอนที่ 19

ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ซับไทย ตอนที่ 20

ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ซับไทย ตอนที่ 21

ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ซับไทย ตอนที่ 22

ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ซับไทย ตอนที่ 23

ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ซับไทย ตอนที่ 24

ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ซับไทย ตอนที่ 25

ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ซับไทย ตอนที่ 26

ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ซับไทย ตอนที่ 27