anime Log horizon บันทึกเส้นขอบฟ้า ภาค 1 ตอนที่ 1-25 พากย์ไทย

Log horizon บันทึกเส้นขอบฟ้า ภาค 1

เรื่องย่อ anime Log horizon บันทึกเส้นขอบฟ้า ภาค 1

                   Elder Tales anime ภายหลังการอัพเดทของเกมในเวอร์ชั่นที่ 12 เมื่อเข้าไปในเมืองก็เจอคนอื่นที่กำลังโวยวายคร่ำครวญเพราะหลุดเข้ามาติดอยู่ในนี้ด้วยเหมือนกัน ชิโรเอะที่ซุ่มซ่ามสะดุดล้ม แต่ก็ทำให้เห็นหน้าจอสเตตัสว่ายังใช้ได้อยู่เหมือนตอนเล่นเกมปกติ ทว่าเมื่อลองกดปุ่ม ออกจากระบบ ก็ไม่สามารถทำได้ดังคาด  โชคดีที่ระบบติดต่อเพื่อนยังทำได้ ชิโรเอะจึงเลือกติดต่อนาโอสึงุ เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อ

บันทึกเส้นขอบฟ้า ภาค1 พากย์ไทย ตอนที่ 1

บันทึกเส้นขอบฟ้า ภาค1 พากย์ไทย ตอนที่ 2

บันทึกเส้นขอบฟ้า ภาค1 พากย์ไทย ตอนที่ 3

บันทึกเส้นขอบฟ้า ภาค1 พากย์ไทย ตอนที่ 4

บันทึกเส้นขอบฟ้า ภาค1 พากย์ไทย ตอนที่ 5

บันทึกเส้นขอบฟ้า ภาค1 พากย์ไทย ตอนที่ 6

บันทึกเส้นขอบฟ้า ภาค1 พากย์ไทย ตอนที่ 7

บันทึกเส้นขอบฟ้า ภาค1 พากย์ไทย ตอนที่ 8

บันทึกเส้นขอบฟ้า ภาค1 พากย์ไทย ตอนที่ 9

บันทึกเส้นขอบฟ้า ภาค1 พากย์ไทย ตอนที่ 10

บันทึกเส้นขอบฟ้า ภาค1 พากย์ไทย ตอนที่ 11

บันทึกเส้นขอบฟ้า ภาค1 พากย์ไทย ตอนที่ 12

บันทึกเส้นขอบฟ้า ภาค1 พากย์ไทย ตอนที่ 13

บันทึกเส้นขอบฟ้า ภาค1 พากย์ไทย ตอนที่ 14

บันทึกเส้นขอบฟ้า ภาค1 พากย์ไทย ตอนที่ 15

บันทึกเส้นขอบฟ้า ภาค1 พากย์ไทย ตอนที่ 16

บันทึกเส้นขอบฟ้า ภาค1 พากย์ไทย ตอนที่ 17

บันทึกเส้นขอบฟ้า ภาค1 พากย์ไทย ตอนที่ 18

บันทึกเส้นขอบฟ้า ภาค1 พากย์ไทย ตอนที่ 19

บันทึกเส้นขอบฟ้า ภาค1 พากย์ไทย ตอนที่ 20

บันทึกเส้นขอบฟ้า ภาค1 พากย์ไทย ตอนที่ 21

บันทึกเส้นขอบฟ้า ภาค1 พากย์ไทย ตอนที่ 22

บันทึกเส้นขอบฟ้า ภาค1 พากย์ไทย ตอนที่ 23

บันทึกเส้นขอบฟ้า ภาค1 พากย์ไทย ตอนที่ 24

บันทึกเส้นขอบฟ้า ภาค1 พากย์ไทย ตอนที่ 25 (จบ)