A Record of a Mortal’s Journey to Immortality คัมภีร์วิถีเซียน ภาค 2 ซับไทย ตอนที่ 1-31

A Record of a Mortal’s Journey to Immortality

คัมภีร์วิถีเซียน ภาค 2 ซับไทย

เรื่องย่อ A Record of a Mortal’s Journey to Immortality คัมภีร์วิถีเซียน ภาค 2 ซับไทย

          เจ้าบื้อที่สอง หานลี่ เด็กหนุ่มธรรมดาสามัญได้รับวาสนาให้ไปเข้าทดสอบเป็นศิษย์ในสำนักเล็กๆ แห่งหนึ่ง ทำให้เขาได้รู้จักกับโลกใบใหม่ที่หนุ่มน้อยชนบทอย่างเขาใฝ่ฝันอยากสัมผัสกับมันมาโดยตลอด ในโลกแห่งเซียน เหล่าผู้บำเพ็ญเพียรต่างฝึกฝนค้นหาเส้นทางเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นนิรันดร์ทว่าเส้นทางที่แม้กระทั่งผู้บำเพ็ญเพียรซึ่งมีพรสวรรค์สูงส่งแต่กำเนิดยังต้องผ่านความยากลำบากเท่าไหร่กว่าจะไปถึงจุดนั้น แล้วเด็กหนุ่มปุถุชนเช่นเขาจะทำได้หรือ ด้วยความสามารถอันธรรมดาสามัญของเขาจะเอาตัวรอดในโลกแห่งเซียนได้อย่างไร เส้นทางแห่งความสำเร็จช่างอยู่ห่างไกลเสียเหลือเกิน คัมภีร์วิถีเซียนเป็นนิยายจีนย้อนยุคเล่าเรื่องการเดินทางอันหน้าติดตามของหานลี่ผู้ต้องใช้ทั้งไหวพริบและพลังยุทธ์ในการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ด้วยตัวคนเดียว

คัมภีร์วิถีเซียน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 1

คัมภีร์วิถีเซียน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 2

คัมภีร์วิถีเซียน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 3

คัมภีร์วิถีเซียน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 4

คัมภีร์วิถีเซียน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 5

คัมภีร์วิถีเซียน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 6

คัมภีร์วิถีเซียน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 7

คัมภีร์วิถีเซียน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 8

คัมภีร์วิถีเซียน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 9

คัมภีร์วิถีเซียน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 10

คัมภีร์วิถีเซียน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 11

คัมภีร์วิถีเซียน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 12

คัมภีร์วิถีเซียน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 13

คัมภีร์วิถีเซียน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 14

คัมภีร์วิถีเซียน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 15

คัมภีร์วิถีเซียน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 16

คัมภีร์วิถีเซียน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 17

คัมภีร์วิถีเซียน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 18

คัมภีร์วิถีเซียน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 19

คัมภีร์วิถีเซียน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 20

คัมภีร์วิถีเซียน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 21

คัมภีร์วิถีเซียน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 22

คัมภีร์วิถีเซียน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 23

คัมภีร์วิถีเซียน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 24

คัมภีร์วิถีเซียน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 25

คัมภีร์วิถีเซียน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 26

คัมภีร์วิถีเซียน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 27

คัมภีร์วิถีเซียน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 28

คัมภีร์วิถีเซียน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 29

คัมภีร์วิถีเซียน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 30