White Fang (Croc-Blanc) (2018) ไอ้เขี้ยวขาว ซับไทย

White Fang (Croc-Blanc) (2018) ไอ้เขี้ยวขาว

ไอ้เขี้ยวขาว ความอยากรู้อยากเห็นของเจ้าหมาป่าลูกผสมจะนำไปสู่การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่เมื่อมันต้องรับใช้เจ้านายสามคน อนิเมะผจญภัย ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

WHITE FANG (CROC-BLANC) (2018) ไอ้เขี้ยวขาว