K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 1 ตอนที่ 1-14 พากย์ไทย (จบแล้ว)

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 1

เรื่องย่อ K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 1

                   ตัวเอกของเรื่อง ฮิราซาว่า ยูอิ ที่ได้เข้าสู่ชีวิต ม.ปลายของเธอ แต่เธอยังไม่รู้ว่าจะเข้าชมรมอะไรดี ในขณะที ริทสึ ซึ่งกำลังรับสมัครคนเข้าชมรม K-ON เพราะว่ารุ่นพี่ที่อยู่ชมรม K-ON ได้เรียนจบไปหมดแล้ว และชมรมนี้อย่างน้อยต้องมี 4 คน จึงจะตั้งชมรม K-ON ซึ่งยูอิ เธอก็ตอบตกลง เรื่องราวสนุกๆ ของอนิเมะแนวดนตรีจึงได้เริ่มขึ้น

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 1 ตอนที่ 1

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 1 ตอนที่ 2

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 1 ตอนที่ 3

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 1 ตอนที่ 4

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 1 ตอนที่ 5

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 1 ตอนที่ 6

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 1 ตอนที่ 7

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 1 ตอนที่ 8

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 1 ตอนที่ 9

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 1 ตอนที่ 10

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 1 ตอนที่ 11

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 1 ตอนที่ 12

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 1 ตอนที่ 13

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 1 ตอนที่ 14