Death Note เดธโน้ต ตอนที่ 1-37 พากย์ไทย (จบแล้ว)

เดธโน้ต

ดูการ์ตูน อนิเมะ เรื่อง Death Note เดธโน้ต ยางามิ ไลท์ เด็กหนุ่ม ม.ปลาย ได้เก็บสมุดโน้ตเล่มหนึ่ง เพราะ ลุค ยมทูตตนหนึ่งได้ทำหล่นเอาไว้ที่โลก และการที่ลุคปรากฏตัวต่อหน้าไลท์ ทำให้ไลท์รู้ว่า สมุดที่ตนเก็บได้นั้นเป็น “เดธโน้ต” สมุดที่สามารถเขียนเพื่อฆ่าคนได้ เพียงเราเขียนชื่อจริงและเคยเห็นหน้าคนนั้นลงในสมุดเล่มนั้นแล้ว คนผู้นั้นก็จะมีอันเป็นไป เช่น จะหัวใจวายตายภายใน 40 วินาที หลังจากที่ไลท์ได้ลองเขียนชื่อเหยื่อ 2 ราย ลงในโน้ตเล่มนั้น จนเห็นผลลัพธ์จริงแล้ว ไลท์ได้คิดจะใช้สมุดเล่มนี้เปลี่ยนแปลงโลกนี้ซะใหม่ และตั้งตนเองเป็นพระเจ้า และจัดการปราบปรามอาชญากรทั่วโลก ผู้คนทั่วโลกจึงขนานนามว่า คิระ

Death Note เดธโน้ต ตอนที่ 1-37 พากย์ไทย (จบแล้ว)

Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 1 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 2 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 3 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 4 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 5 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 6 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 7 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 8 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 9 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 10 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 11 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 12 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 13 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 14 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 15 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 16 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 17 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 18 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 19 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 20 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 21 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 22 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 23 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 24 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 25 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 26 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 27 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 28 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 29 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 30 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 31 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 32 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 33 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 34 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 35 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 36 พากย์ไทย | ลิงค์สำรอง

Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 37 พากย์ไทย จบ | ลิงค์สำรอง