World Witches Hasshin Shimasu ตอนที่ 1-12 ซับไทย จบแล้ว

World Witches Hasshin Shimasu

เรื่องย่อ World Witches Hasshin Shimasu

           จะเกิดเรื่องราวของกองกำลัง 502 ที่ชื่อว่า Brave Witches ที่ถูกเพิ่มเข้ามา โดยเหล่าผู้แสดงจากกองกำลัง 501 อย่าง Miyafuji Yoshika รวมทั้งพวกพ้องก็ยังคงมีหน้าที่อยู่ในภาคนี้ สำหรับคณะทำงานพื้นฐาน ผู้กำกับยังคงเป็นคุณ Itou Tadao ดังเช่นว่าเดิม

World Witches Hasshin Shimasu ตอนที่ 1

World Witches Hasshin Shimasu ตอนที่ 2

World Witches Hasshin Shimasu ตอนที่ 3

World Witches Hasshin Shimasu ตอนที่ 4

World Witches Hasshin Shimasu ตอนที่ 5

World Witches Hasshin Shimasu ตอนที่ 6

World Witches Hasshin Shimasu ตอนที่ 7

World Witches Hasshin Shimasu ตอนที่ 8

World Witches Hasshin Shimasu ตอนที่ 9

World Witches Hasshin Shimasu ตอนที่ 10

World Witches Hasshin Shimasu ตอนที่ 11

World Witches Hasshin Shimasu ตอนที่ 12