The Guardian Brothers (2016) พี่น้องผู้พิทักษ์ ซับไทย

The Guardian Brothers (2016) พี่น้องผู้พิทักษ์

The Guardian Brothers (2016) พี่น้องผู้พิทักษ์ เมื่อร้านขายซุปเก่าแก่ของครอบครัวชาวจีนกำลังจะถูกทำลายโดยร้านคู่แข่ง  สองพี่น้องผู้พิทักษ์จากโลกแห่งวิญญาณจึงต้องออกโรงเพเื่อปกป้องพวกเขา

The Guardian Brothers (2016) พี่น้องผู้พิทักษ์