Spy x Family สปาย x แฟมิลี ซับไทย ตอนที่ 1-6

Spy x Family สปาย x แฟมิลี

ของ Spy x Family, Ostania และ Vestalis ถูกขังอยู่ในสงครามเย็นเป็นเวลาหลายสิบปีในช่วงเวลาที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกกำลังพัวพันกับสงครามข้อมูลอันขมขื่นของหลังของเข้านั้น, หน่วยงาน Eastern Focus Sector (WISE) ของ Westalis Intelligence Service ส่งสายลับ “Twilight” ที่มีความสามารถมากที่สุดเพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวของ Donovan Desmond ประธานพรรคเอกภาพแห่งชาติของ Ostania ซึ่งคุกคามความพยายามสันติภาพระหว่าง ทั้งสองชาติ

Spy x Family สปาย x แฟมิลี ซับไทย ตอนที่ 1

Spy x Family สปาย x แฟมิลี ซับไทย ตอนที่ 2

Spy x Family สปาย x แฟมิลี ซับไทย ตอนที่ 3

Spy x Family สปาย x แฟมิลี ซับไทย ตอนที่ 4

Spy x Family สปาย x แฟมิลี ซับไทย ตอนที่ 5