Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 1-101 พากย์ไทย (จบแล้ว)

สแลมดังก์

Slam Dunk หรือ สแลมดังก์ ตัวเอกของเรื่องซากุรางิ ฮานามิจิ ชายที่ถูกสาวๆ หักอกมาแล้วถึง 50 คน และเมื่อเขาได้มาเข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยม โชโฮคุ ก็ได้พบกับสาวน้อย อาคางิ ฮารุโกะ และก็ได้เกิดอาการตกหลุมรักทันทีที่ได้เห็น เพื่อต้องการชนะใจเธอ ซากุรางิ เลยมาสมัครเข้าชมรมบาสเกตบอลจากการชักชวนของเธอเพราะฮารุโกะชื่นชอบบาสเกตบอลเป็นพิเศษ

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 1-101 พากย์ไทย (จบแล้ว)

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 1 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 2 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 3 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 4 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 5 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 6 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 7 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 8 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 9 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 10 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 11 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 12 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 13 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 14 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 15 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 16 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 17 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 18 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 19 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 20 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 21 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 22 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 23 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 24 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 25 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 26 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 27 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 28 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 29 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 30 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 31 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 32 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 33 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 34 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 35 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 36 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 37 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 38 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 39 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 40 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 41 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 42 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 43 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 44 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 45 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 46 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 47 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 48 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 49 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 50 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 51 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 52 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 53 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 54 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 55 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 56 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 57 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 58 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 59 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 60 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 61 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 62 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 63 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 64 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 65 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 66 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 67 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 68 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 69 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 70 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 71 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 72 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 73 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 74 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 75 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 76 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 77 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 78 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 79 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 80 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 81 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 82 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 83 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 84 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 85 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 86 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 87 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 88 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 89 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 90 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 91 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 92 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 93 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 94 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 95 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 96 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 97 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 98 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 99 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 100 พากย์ไทย

 

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 101 พากย์ไทย

จบแล้วจ้า