Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 1-95 พากย์ไทย (จบแล้ว)

Rurouni Kenshin

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร หรือ Samurai X มือสังหารเก่า ฮิมุระ เคนชิน กลุ่มคณะปฏิวัติเจ้าของสมญา “มือพิฆาตบัตโตไซ” ได้แขวนดาบ ผันตัวมาเป็นซามูไรพเนจรธรรมดาๆ จนวันหนึ่งได้มาพบกับครูฝึกดาบหญิงสาวของสำนักคามิยะคัตชินริว คามิยะ คาโอรุ คนที่ทำให้เขารู้สึกสบายใจและเลิกการเดินทางที่ไร้จุดหมายลงได้ หลังจากการอาศัยอยู่กับคาโอรุ เคนชินต้องเข้าไปมีร่วมเกี่ยวข้องเหตุการณ์มากมายและได้พบกับ ซางาระ ซาโนสุเกะ, เมียวยิน ยาฮิโกะ, ทากานิ เมกุมิ รวมถึงชิโนโมริ อาโอชิ และกลุ่มโอนิวาบังชู ผู้ภัทร ใหญ่

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 1-95 พากย์ไทย (จบแล้ว)

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 1 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 2 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 3 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 4 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 5 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 6 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 7 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 8 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 9 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 10 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 11 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 12 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 13 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 14 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 15 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 16 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 17 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 18 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 19 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 20 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 21 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 22 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 23 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 24 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 25 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 26 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 27 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 28 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 29 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 30 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 31 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 32 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 33 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 34 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 35 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 36 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 37 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 38 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 39 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 40 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 41 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 42 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 43 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 44 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 45 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 46 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 47 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 48 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 49 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 50 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 51 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 52 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 53 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 54 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 55 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 56 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 57 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 58 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 59 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 60 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 61 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 62 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 63 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 64 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 65 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 66 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 67 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 68 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 69 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 70 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 71 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 72 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 73 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 74 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 75 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 76 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 77 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 78 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 79 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 80 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 81 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 82 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 83 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 84 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 85 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 86 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 87 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 88 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 89 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 90 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 91 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 92 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 93 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 94 พากย์ไทย

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 95 พากย์ไทย