Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou โลกนี้ โลกหน้า ข้าก็เป็นพระเจ้า ซับไทย ตอนที่ 1-12(จบภาค)

Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou โลกนี้ โลกหน้า ข้าก็เป็นพระเจ้า ซับไทย

Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou

Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou โลกนี้ โลกหน้า ข้าก็เป็นพระเจ้า ซับไทย ยูกิโตะ ลูกชายของผู้นำลัทธิประหลาด ต้องมาเสียชีวิตจากพิธีกรรมพิศดารของพ่อตนเอง เขาได้ถือกำเนิดในโลกที่ไม่ได้นับถือพระเจ้าและลัทธิดั่งที่หวัง แต่ในโลกที่ป่าเถื่อนไร้ศาสนา ทำให้เขาต้องขอความช่วยเหลือจากเทพเจ้าก่อนวาระสุดท้าย จนได้รับความช่วยเหลือจาก มิตามะ เทพที่พ่อตนเคยบูชา แล้วเขายังต้องมาหาวิธีช่วยเพิ่มสาวกเพื่อเพิ่มพลังให้เทพองค์นั้น

Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou ซับไทย ตอนที่ 1

Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou ซับไทย ตอนที่ 2

Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou ซับไทย ตอนที่ 3

Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou ซับไทย ตอนที่ 4

Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou ซับไทย ตอนที่ 5

Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou ซับไทย ตอนที่ 6

Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou ซับไทย ตอนที่ 7

Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou ซับไทย ตอนที่ 8

Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou ซับไทย ตอนที่ 9

Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou ซับไทย ตอนที่ 10

Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou ซับไทย ตอนที่ 11

Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou ซับไทย ตอนที่ 12(จบ)