อนิเมะ K Project เค โปรเจค ภาค 1 ตอนที่ 1-13 ซับไทย

K Project เค โปรเจค ภาค 1

เรื่องย่อ K Project เค โปรเจค ภาค 1

                    ในโลกมีกลุ่มผู้มีพลังเหนือธรรมชาติอยู่ ดูอนิเมะ มีอยู่ทั้งหมด 7 กลุ่มและมีสีเป็นสัญลักษณ์เฉพาะของแต่ละกลุ่ม ผู้นำของแต่ละสี จะถูกเรียกว่า “ราชา” ยาชิโระ อิซานะ เป็นนักเรียนธรรมดาของโรงเรียนมัธยมปลายอะชินะกะที่ตั้งอยู่บนเกาะที่เชื่อม ต่อกับเมืองชิซุเมะ เมืองชั้นนำด้านเทคโนโลยีของญี่ปุ่น

K Project เค โปรเจค ภาค1 ตอนที่ 1

K Project เค โปรเจค ภาค1 ตอนที่ 2

K Project เค โปรเจค ภาค1 ตอนที่ 3

K Project เค โปรเจค ภาค1 ตอนที่ 4

K Project เค โปรเจค ภาค1 ตอนที่ 5

K Project เค โปรเจค ภาค1 ตอนที่ 6

K Project เค โปรเจค ภาค1 ตอนที่ 7

K Project เค โปรเจค ภาค1 ตอนที่ 8

K Project เค โปรเจค ภาค1 ตอนที่ 9

K Project เค โปรเจค ภาค1 ตอนที่ 10

K Project เค โปรเจค ภาค1 ตอนที่ 11

K Project เค โปรเจค ภาค1 ตอนที่ 12

K Project เค โปรเจค ภาค1 ตอนที่ 13 (จบ)