ดูอนิเมะ กินทามะ ปี 1-10 ตอนที่ 1-367 ซับไทย-พากย์ไทย จบแล้ว

 Gintama กินทามะ ปี 1-10

กินทามะ

 Gintama กินทามะ ปี 1-10

เรื่องย่อ กินทามะ Gintama  เป็นเรื่องของญี่ปุ่นในยุคเอโดะ ซึ่งได้ถูกรุกรานโดยมนุษย์ต่างดาว แต่นั้นก็ทำให้ประเทศญี่ปุ่นเจริญขึ้นมาอย่างรวดเร็วในเวลาสั้นๆ โดยเรื่องราวจะโฟกัสไปที่ กินโทกิ เค้าคืออดีตนักปฏิวัติ ที่ได้มาเปิดสำนักงานทำงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสารพัดให้คนอื่น กินทามะ Gintama ดูอนิเมะ

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 001-002 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 003 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 004 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 005 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 006 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 007 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 008 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 009 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 010 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 011 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 012 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 013 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 014 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 015 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 016 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 017 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 018 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 019 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 020 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 021 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 022 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 023 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 024 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 025 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 026 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 027 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 028 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 029 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 030 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 031 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 032 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 033 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 034 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 035 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 036 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 037 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 038 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 039 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 040 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 041 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 042 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 043 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 044 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 045 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 046 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 047 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 048 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 049 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 50-100 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี2 Vol.01 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี2 Vol.02 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี2 Vol.03 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี2 Vol.04 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี2 Vol.05 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี2 Vol.06 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี2 Vol.07 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี2 Vol.08 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี2 Vol.09 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี2 Vol.10 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี2 Vol.11 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี2 Vol.12 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 101-150 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี3 Vol.01 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี3 Vol.02 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี3 Vol.03 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี3 Vol.04 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี3 Vol.05 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี3 Vol.06 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี3 Vol.07 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี3 Vol.08 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี3 Vol.09 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี3 Vol.10 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี3 Vol.11 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี3 Vol.12 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี3 Vol.13 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 151-201 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี4 Vol.01 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี4 Vol.02 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี4 Vol.03 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี4 Vol.04 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี4 Vol.05 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี4 Vol.06 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี4 Vol.07 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี4 Vol.08 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี4 Vol.09 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี4 Vol.10 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี4 Vol.11 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี4 Vol.12 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี4 Vol.13 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 ตอนที่ 202-252 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี5 Vol.01 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี5 Vol.02 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี5 Vol.03 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี5 Vol.04 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี5 Vol.05 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี5 Vol.06 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี5 Vol.07 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี5 Vol.08 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี5 Vol.09 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี5 Vol.10 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี5 Vol.11 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี5 Vol.12 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี5 Vol.13 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 6 ตอนที่ 253-265 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 6 Vol.1 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 6 Vol.2 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 6 Vol.3 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 6 Vol.4 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 266 – 316 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 01 (266) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 02 (267) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 03 (268) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 04 (269) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 05 (270) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 06 (271) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 07 (272) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 08 (273) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 09 (274) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 10 (275) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 11 (276) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 12 (277) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 13 (278) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 14 (279) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 15 (280) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 16 (281) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 17 (282) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 18 (283) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 19 (284) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 20 (285) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 21 (286) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 22 (287) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 23 (288) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 24 (289) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 25 (290) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 26 (291) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 27 (292) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 28 (293) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 29 (294) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 30 (295) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 31 (296) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 32 (297) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 33 (298) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 34 (299) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 35 (300) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 36 (301) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 37 (302) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 38 (303) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 39 (304) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 40 (305) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 41 (306) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 42 (307) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 43 (308) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 44 (309) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 45 (310) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 46 (311) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 47 (312) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 48 (313) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 49 (314) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 50 (315) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 51 (316) ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 317 – 328 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี8 ตอนที่ 01 (317) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี8 ตอนที่ 02 (318) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี8 ตอนที่ 03 (319) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี8 ตอนที่ 04 (320) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี8 ตอนที่ 05 (321) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี8 ตอนที่ 06 (322) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี8 ตอนที่ 07 (323) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี8 ตอนที่ 08 (324) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี8 ตอนที่ 09 (325) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี8 ตอนที่ 10 (326) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี8 ตอนที่ 11 (327) ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี8 ตอนที่ 12 (328) ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 329 – 341 ซับไทย

Gintama (2017) กินทามะ ปี 9 (01) ตอนที่ 329 ซับไทย

Gintama (2017) กินทามะ ปี 9 (02) ตอนที่ 330 ซับไทย

Gintama (2017) กินทามะ ปี 9 (03) ตอนที่ 331 ซับไทย

Gintama (2017) กินทามะ ปี 9 (04) ตอนที่ 332 ซับไทย

Gintama (2017) กินทามะ ปี 9 (05) ตอนที่ 333 ซับไทย

Gintama (2017) กินทามะ ปี 9 (06) ตอนที่ 334 ซับไทย

Gintama (2017) กินทามะ ปี 9 (07) ตอนที่ 335 ซับไทย

Gintama (2017) กินทามะ ปี 9 (08) ตอนที่ 336 ซับไทย

Gintama (2017) กินทามะ ปี 9 (09) ตอนที่ 337 ซับไทย

Gintama (2017) กินทามะ ปี 9 (10) ตอนที่ 338 ซับไทย

Gintama (2017) กินทามะ ปี 9 (11) ตอนที่ 339 ซับไทย

Gintama (2017) กินทามะ ปี 9 (12) ตอนที่ 340 ซับไทย

Gintama (2017) กินทามะ ปี 9 (13) ตอนที่ 341 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 342 – 367 ซับไทย

Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (01) ตอนที่ 342 ซับไทย

Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (02) ตอนที่ 343 ซับไทย

Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (03) ตอนที่ 344 ซับไทย

Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (04) ตอนที่ 345 ซับไทย

Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (05) ตอนที่ 346 ซับไทย

Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (06) ตอนที่ 347 ซับไทย

Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (07) ตอนที่ 348 ซับไทย

Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (08) ตอนที่ 349 ซับไทย

Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (09) ตอนที่ 350 ซับไทย

Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (10) ตอนที่ 351 ซับไทย

Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (11) ตอนที่ 352 ซับไทย

Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (12) ตอนที่ 353 ซับไทย

Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (13) ตอนที่ 354 ซับไทย

Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (14) ตอนที่ 355 ซับไทย

Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (15) ตอนที่ 356 ซับไทย

Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (16) ตอนที่ 357 ซับไทย

Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (17) ตอนที่ 358 ซับไทย

Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (18) ตอนที่ 359 ซับไทย

Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (19) ตอนที่ 360 ซับไทย

Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (20) ตอนที่ 361 ซับไทย

Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (21) ตอนที่ 362 ซับไทย

Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (22) ตอนที่ 363 ซับไทย

Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (23) ตอนที่ 364 ซับไทย

Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (24) ตอนที่ 365 ซับไทย

Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (25) ตอนที่ 366 ซับไทย

Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (26) ตอนที่ 367 ซับไทย