Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 1-20 ซับไทย ยังไม่จบ

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว

เรื่องย่อ Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว

             ชายลึกลับชื่อแบ็คเครื่องปรับอากาศโรว์แสดงตัวขึ้นที่ปริมณฑลลิงกาลินด์ เมื่อสูญเสียความจำทั้งปวงเขาก็เลยไปไกลกว่ากำแพงเพื่อจะฟื้นคืนมา กลับมีความเกี่ยวข้องกับความไม่ลงรอยกัน Lingalind ถูกล้อมด้วยกำแพง กำแพงครอบคลุมคุ้มครองป้องกันปลูกฝังแล้วก็บำรุงแผ่นดิน Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว กำแพงเป็นพระผู้เป็นเจ้า วันหนึ่งใน Edger หมู่บ้านนอกเมืองชายลึกลับชื่อ Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว แสดงตัวขึ้น Arrow ปราศจากความทรงจำ แต่ว่าเขาอ้างถึงว่าทั้งสิ้นที่เขาทราบก็คือ“ ฉันมาจากนอกกำแพง” เครื่องปรับอากาศโรว์มานะที่จะก้าวผ่านกำแพงเพื่อฟื้นความจำ กลับถูกดึงไปสู่การขัดกันคราวหนึ่ง

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 1

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 2

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 3

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 4

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 5

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 6

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 7

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 8

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 9

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 10

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 11

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 12

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 13

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 14

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 15

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 16

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 17

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 18

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 19