Ajin ปริศนาอสูร พันธ์อมตะ SS1-2 ซับไทย (จบแล้ว)

Ajin

Ajin ปริศนาอสูร พันธ์อมตะ เมื่อ 17 ปีก่อน อาจิน ได้ปรากฏตัวขึ้นที่ทวีปแอฟริกา ซึ่งเป็นสิ่งที่ฆ่าไม่ตาย และสร้างความหวาดกลัวให้กับมนุษยชาติถึงการมีตัวตนของพวกนี้ ในปัจจุบัน มีการค้นพบพวกนี้รวม 47 ตน ในวันหนึ่ง นากาอิ เคย์ นักเรียนธรรมดาๆ คนหนึ่งได้ถูกรถชนเข้า และเขาได้พบว่าตนเองได้เป็นหนึ่งในอาจิน สิ่งที่คนบนโลกไม่ต้องการให้มีตัวตนในโลกนี้

Ajin ปริศนาอสูร พันธ์อมตะ SS1-2 ซับไทย (จบแล้ว)

Ajin Demi-Human ปริศนาอสูร พันธ์อมตะ ภาค1 ซับไทย

 

Ajin Demi-Human ปริศนาอสูร พันธ์อมตะ SS1 ตอนที่ 01 ซับไทย

 

Ajin Demi-Human ปริศนาอสูร พันธ์อมตะ SS1 ตอนที่ 02 ซับไทย

 

Ajin Demi-Human ปริศนาอสูร พันธ์อมตะ SS1 ตอนที่ 03 ซับไทย

 

Ajin Demi-Human ปริศนาอสูร พันธ์อมตะ SS1 ตอนที่ 04 ซับไทย

 

Ajin Demi-Human ปริศนาอสูร พันธ์อมตะ SS1 ตอนที่ 05 ซับไทย

 

Ajin Demi-Human ปริศนาอสูร พันธ์อมตะ SS1 ตอนที่ 06 ซับไทย

 

Ajin Demi-Human ปริศนาอสูร พันธ์อมตะ SS1 ตอนที่ 07 ซับไทย

 

Ajin Demi-Human ปริศนาอสูร พันธ์อมตะ SS1 ตอนที่ 08 ซับไทย

 

Ajin Demi-Human ปริศนาอสูร พันธ์อมตะ SS1 ตอนที่ 09 ซับไทย

 

Ajin Demi-Human ปริศนาอสูร พันธ์อมตะ SS1 ตอนที่ 10 ซับไทย

 

Ajin Demi-Human ปริศนาอสูร พันธ์อมตะ SS1 ตอนที่ 11 ซับไทย

 

Ajin Demi-Human ปริศนาอสูร พันธ์อมตะ SS1 ตอนที่ 12 ซับไทย

 

Ajin Demi-Human ปริศนาอสูร พันธ์อมตะ SS1 ตอนที่ 13 END ซับไทย

 

Ajin Demi-Human ปริศนาอสูร พันธ์อมตะ ภาค2 ซับไทย

 

Ajin Demi-Human ปริศนาอสูร พันธ์อมตะ SS2 ตอนที่ 01 ซับไทย

 

Ajin Demi-Human ปริศนาอสูร พันธ์อมตะ SS2 ตอนที่ 02 ซับไทย

 

Ajin Demi-Human ปริศนาอสูร พันธ์อมตะ SS2 ตอนที่ 03 ซับไทย

 

Ajin Demi-Human ปริศนาอสูร พันธ์อมตะ SS2 ตอนที่ 04 ซับไทย

 

Ajin Demi-Human ปริศนาอสูร พันธ์อมตะ SS2 ตอนที่ 05 ซับไทย

 

Ajin Demi-Human ปริศนาอสูร พันธ์อมตะ SS2 ตอนที่ 06 ซับไทย

 

Ajin Demi-Human ปริศนาอสูร พันธ์อมตะ SS2 ตอนที่ 07 ซับไทย

 

Ajin Demi-Human ปริศนาอสูร พันธ์อมตะ SS2 ตอนที่ 08 ซับไทย

 

Ajin Demi-Human ปริศนาอสูร พันธ์อมตะ SS2 ตอนที่ 09 ซับไทย

 

Ajin Demi-Human ปริศนาอสูร พันธ์อมตะ SS2 ตอนที่ 10 ซับไทย

 

Ajin Demi-Human ปริศนาอสูร พันธ์อมตะ SS2 ตอนที่ 11 ซับไทย

 

Ajin Demi-Human ปริศนาอสูร พันธ์อมตะ SS2 ตอนที่ 12 ซับไทย

 

Ajin Demi-Human ปริศนาอสูร พันธ์อมตะ SS2 ตอนที่ 13 ซับไทย

จบ